สล็อตแตกง่ายทนาย อนันต์ชัย ถามหา จรรยาบรรณ พนง. สอบสวน

สล็อตแตกง่ายทนาย อนันต์ชัย ถามหา จรรยาบรรณ พนง. สอบสวน

ทนาย อนันต์ชัย เรียกร้องให้ผู้กำกับและพนักงานสอบสวนสล็อตแตกง่าย สภ.โพธาราม ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจรรยาบรรณ ตาม ป.วิ.อาญา อย่างเคร่งครัด ทนาย อนันต์ชัย ไชยเดช ได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัว เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่พนักงานสืบสวนปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณ จากกรณีที่นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ สส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ แจ้งความดำเนินคดีกับตน ,นาย ชูศักดิ์ จันทนานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึม , อรัชพร โภคินภากร  และจะแจ้งความกับ เพียงฝัน นาคสุขไพบูลย์

โดยทนาย อนันต์ชัย ระบุว่า “ฝากถึง….ผู้กำกับฯ และ พนักงานสอบสวนสภ.โพธาราม จ.ราชบุรี

จรรยาบรรณพนักงานสอบสวน ! จากกรณีที่นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ สส.ราชบุรี เขต 3 อ.โพธาราม จ. ราชบุรี แจ้งความดำเนินคดีกับผม ,คุณชูศักดิ์ จันทนานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึม(ไทย) ,คุณอรัชพร โภคินภากร (ดารา/นักแสดง) และจะแจ้งความกับคุณเพียงฝัน นาคสุขไพบูลย์(นักเรียนทุน ป.เอก) ที่ สภ.โพธาราม นั้น

ผม คุณชูศักดิ์ ฯ คุณเพียงฝัน ฯ ในฐานะผู้ถูกกล่าวหา มิใช่ผู้ต้องหา ขอเรียกร้องให้ท่านผู้กำกับ และพนักงานสอบสวนที่เป็นเจ้าของสำนวน สภ.โพธาราม กรุณาปฎิบัติตาม ป.วิ.อาญา อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ มาตรา 131 “ให้พนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานทุกชนิด เท่าที่สามารถจะทำได้ เพื่อประสงค์จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหา เพื่อจะรู้ตัวผู้กระทำผิดและพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา “ ซึ่งในเบื้องต้นนี้ ผมมีพยานหลักฐานเอกสาร และบุคคลจำนวน 200 กว่าคน ที่จะให้สอบสวน และคาดว่าจะมีพยานบุคคลเพิ่มอีกกว่า 20,000 ปาก เพื่อส่งให้ท่านได้สอบสวนต่อไป

และผมขอฝากถึงจรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน ที่ต้องประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับอุดมคติตำรวจ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและสังคมส่วนรวม มีดังนี้

(๑) พนักงานสอบสวนต้องเคารพในสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

(๒) พนักงานสอบสวนต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต และยึดมั่นในศีลธรรม

(๓) พนักงานสอบสวนต้องอำนวยความยุติธรรม ด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง โปร่งใส และเป็นธรรมโดยปราศจากอคติ

(๔) พนักงานสอบสวนต้องกล้ายืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง

(๕) พนักงานสอบสวนพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ และอดทน เพื่อประโยชน์แห่งการอำนวยความยุติธรรม

(๖) พนักงานสอบสวนพึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ด้วยความสุภาพอ่อนโยนมีไมตรีจิต และเต็มใจให้บริการประชาชน

(๗) พนักงานสอบสวนพึงหมั่นศึกษาหาความรู้และพัฒนานเองตลอดเวลา

(๘) พนักงานสอบสวนพึงสำนึก และยึดมั่นในวิชาชีพการสอบสวน มีความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีและวิชาชีพของตนเอง

ให้ผู้บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนทุกระดับชั้น ทำความเข้าใจและสอดส่องควบคุม ดูแลให้พนักงานสอบสวนยึดถือประพฤติปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของพนักงานสอบสวนอย่างแท้จริง เพื่อให้บังเกิดผลดีแก่ทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของตน และสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่สังคม หากมีการละเลยหรือทำให้เห็นว่าพนักงานสอบสวนผู้ใดฝ่าฝืนก็ให้ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไปตามระเบียบแบบแผนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหากเข้าข่ายผิดวินัยก็ให้ดำเนินการในเรื่องวินัยด้วย

กรณ์ เสนอ ให้ การพนัน ถูกกฎหมาย แก้ปัญหาการพนันได้

กรณ์ จาติกวณิช หัวหน้า พรรคกล้า เสนอให้รัฐบาลทำ การพนัน ให้ ถูกกฎหมาย เชื่อแก้ปัญหาการพนันได้ หลังจากที่นายกโอดว่านายกร้อยคนก็แก้ปัญหาไม่ได้ นาย กรณ์ จาติกวณิช หัวหน้า พรรคกล้า และ อดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความ เฟซบุ๊ก โต้ตอบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หลังจากที่ก่อนหน้านี้ พลเอก ประยุทธ์ ระบุว่า นายกร้อยคนก็แก้ปัญหาการพนันไม่ได้ หากไม่ร่วมมือกัน

โดย นาย กรณ์ ระบุว่า นายกคนเดียวก็สามารถแก้ได้ หากทำให้ การพนัน อยู่ภายใต้กฎหมายและมีการกำกับดูแล ซึ่งข้อความของหัวหน้าพรรคกล้าระบุว่า “นายกฯ คนเดียว ก็แก้ได้ ถ้ากล้าเอาไว้ “บนโต๊ะ”  #เปลี่ยนส่วยเป็นภาษี นำเม็ดเงินกลับมาใช้เพื่อประชาชน ถ้าพรรคกล้าเป็นรัฐบาล เราจะเอา ‘การพนัน’ ขึ้นไว้บนโต๊ะเลยครับ

ผมคิดว่าวิธีแก้ปัญหาไม่ใช่การขอให้คน ‘ร่วมมือ’ เลิกเล่นการพนัน แต่การทำให้การพนัน ‘อยู่บนโต๊ะ’ โดยมีกฎหมายรองรับ และมีการกำกับดูแล ปัญหาสังคมเราคือ ‘บ่อนเถื่อน’ ซึ่งเป็นที่มารายได้ของผู้มีอิทธิพล เป็นที่มาของการทุจริตคอร์รัปชั่นในวงการคนมีเครื่องแบบ การรั่วไหลเงินไปบ่อนถูกกฎหมายในต่างประเทศ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการหลบๆซ่อนๆ ที่ทำให้เกิดปัญหาการแพร่เชื้อ Covid ตามที่ปรากฏ

ดังนั้นถ้าตั้งโจทย์ให้คนเลิกเล่นการพนัน เราเห็นด้วยกับนายกฯ ว่า.. ไม่ต้องร้อยนายกฯหรอกครับ – พันนายกฯ ก็แก้ไม่ได้ แต่นี่คือโจทย์ที่ผิด โจทย์ที่ถูกคือทำอย่างไรให้การเล่นการพนันเป็นภัยต่อสังคมให้น้อยที่สุด

คำตอบคือ การพนันที่มีใบอนุญาตบนโต๊ะอย่างถูกกฎหมาย มีการกำกับดูแล และมีการเสียภาษีให้รัฐเข้าระบบ เพื่อนำเม็ดเงินกลับมาใช้จ่ายดูแลประชาชน แทนการเข้ากระเป๋ามาเฟียถ้าตามนี้นายกฯ คนเดียวที่มีความกล้า ทำได้แน่นอนครับ”สล็อตแตกง่าย